+420 601 572 738

Žerotínova 1220/31, 130 00 Prague

FAQ

What are the most frequently asked questions from our customers?

1

What is the price of SMP (hair tattoo)?

Our price ranges between 5,000 CZK and 60,000 CZK and depends on the condition of your scalp and the extent of hair loss. If you are interested in a smaller procedure, focusing perhaps only on treating the hairline, the price may be lower. It will always be necessary to individually assess the condition of each client.

Furthermore, everyone has different skin, which affects its ability to retain pigment. So, if additional sessions are needed, we assure you that we will stick to the price we agree upon with you before starting the procedure.

We recommend taking advantage of our consultation, during which we will provide you with all the information you need to make the right decision.

2

How many SMP sessions can I expect?

SMP (hair tattooing) is not a quick procedure that can be completed in one session. For most clients, it is necessary to attend 4 sessions. The total number of sessions varies for each client depending on their skin type and how well their skin retains pigment after each session. Most clients can expect the procedure to be completed in 5 sessions, with weekly to bi-weekly intervals between each session.

3

How long does the SMP process take?

One session typically lasts 3 to 4 hours. Each client should come at least 4 times, which is a total of 12 hours of work. However, in many cases, clients need to come for a total of 5 sessions.

4

How long-lasting will the result be?

SMP (hair tattooing) is a permanent procedure that can last you a lifetime. The pigment will gradually lighten over time, but the color itself will not change. To maintain the color intensity, slight touch-ups will be necessary, which will help us restore the darker shade. As mentioned, scalp micropigmentation is a permanent procedure, so you must choose a trained, responsible, and experienced professional who will provide you with the best services.

5

What hairline should I choose?

The client decides on the appearance of the hairline directly with the specialist performing the micropigmentation. The application of pigment is preceded by a thorough consultation, during which the hairline is chosen based on the client's needs and the shape of their face. An experienced specialist will recommend the ideal solution for you and show you the future hairline, which will be gradually adjusted in various directions (left, right, forward, and backward) to achieve the best appearance.

6

Will I need to take time off work?

No. We apply the pigment only 1-2 mm below the skin. In most cases, you don't need to take time off work or school; you can continue with your daily activities before and after the procedure. Two or three days after the procedure, you may experience slight redness on your scalp, but in most cases, it does not affect daily activities. We recommend avoiding sweating and swimming for a few days after the procedure, but you don't need to restrict most of your normal activities.

7

Why does your procedure require more sessions than other specialists?

We use a 1R needle (combination of 1R + 3R needles), which is the thinnest needle for applying pigment to the skin. We believe, and from our own experience, we can confirm, that this thinnest needle is the ideal solution, allowing us to mimic the appearance of the hair follicle and create a natural hairline and color. Using the thinnest needles is time-consuming, and that's why additional sessions are necessary. Compared to using thicker needles, one to two extra sessions are required. Considering that scalp micropigmentation lasts on the head forever, the additional sessions are not a significant issue.

What is scalp micropigmentation (Hair tattooing, SMP)?

Scalp micropigmentation (hair tattooing, possibly known by the abbreviation SMP from the English Scalp Micropigmentation) is a non-surgical procedure in which micro-pigment is tattooed directly into the hair follicles using a thin needle. The result of this very detailed technique is a look that resembles a closely cropped or shaved head.

SMP (tetování vlasů) je permanentní procedura, která vám může vydržet po celý život. Pigment časem postupně zesvětlá, ale barva se nijak nezmění. Kvůli zachování sytosti barvy bude nutné provést lehké korekce, které nám pomohou opět obnovit tmavší odstín.

Jak už bylo řečeno, mikropigmentace vlasové pokožky je trvalá procedura, a proto si musíte vybrat vyškoleného, zodpovědného a zkušeného profesionála, který vám poskytne ty nejlepší služby.

Ne. Pigment nanášíme pouze 1–2 mm pod kůži. Ve většině případů se nemusíte uvolňovat z práce ani ze školy, před procedurou i po ní můžete pokračovat ve svém každodenním životě. Dva nebo tři dny po proceduře můžete na své vlasové pokožce pozorovat mírné zarudnutí, ve většině případů to ovšem nemá vliv na každodenní aktivity. Několik dnů po proceduře vám doporučujeme nepotit se a neplavat, ale většinu svých běžných aktivit nemusíte nijak omezovat.

Na vzhledu vlasové linie se klient dohodne přímo se specialistkou, která mikropigmentaci provádí. Samotnému nanesení pigmentu předchází společná důkladná konzultace, při které se rozhodne, jakou vlasovou linii vybrat na základě potřeb klienta a tvaru jeho obličeje. Zkušená specialistka vám doporučí, jaké řešení je pro vás ideální, a ukáže vám budoucí vlasovou linii, kterou postupně upraví do různých směrů (doleva, doprava, dopředu i dozadu), tak, abyste dosáhli co nejlepšího vzhledu.

My používáme jehlu 1R (kombinaci jehel 1R + 3R), což je ta nejtenčí jehla k nanášení pigmentu na kůži. Věříme totiž, a z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že tato nejtenčí jehla je ideálním řešením, které umožní napodobit vzhled vlasového folikulu a vytvoří přirozenou vlasovou linii a barvu.

Používání těch nejtenčích jehel je časově náročné a právě z toho důvodu jsou nutná dodatečná sezení. V porovnání s použitím silnějších jehel je nutné jedno až dvě sezení navíc. A pokud vezmeme v úvahu to, že mikropigmentace vydrží na hlavě opravdu navždy, nepředstavují dodatečná sezení až tak velký problém.

Find out more information during a free consultation.

A naturally looking hairline according to the head type.

We use harmless substances and materials.

Long-lasting and naturally looking SMP result.

ALL EVENTS

Check all our News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc orci nisl, tempus ut sem a, scelerisque

Any more questions? Let us know!