– Bolí mikropigmentace hlavy?
– U nás to nebolí, ale… 🙂

Pocit bolesti je relativní pojem, ten kdo má práh bolesti nízko, tak zvládne proceduru
mikropigmentace levou zadní. Citlivější z Vás možná budou zpočátku bojovat, ale
nakonec si na lehké mikrovpichy zvyknete. Ve skutečnosti vás Sořina práce nakonec natolik uhrane že, když se podívat po sezení do zrcadla, tak ji všechnu tu malichernou bolest odpustíte:) Stovky to
zvládly před vámi, tak to zvládnete taky.  Pro ty, kteří ale snáší bolest opravdu
špatně je u nás ve studiu připraven anestetický gel, který po aplikaci dočasně
znecitliví povrch kůže. Zatím ho ale využila jen hrstka klientů.

 

“Ptáte se: Jaký to je pocit, když Vám někdo 2-3 hodiny systematicky propichuje kůži?”

Pochopit to lze nejlépe tím, když si rozlišíme dva termíny, které si klienti obvykle
pletou. Nepřekvapuje nás to, protože si moc SMP a tetovací studia zatím nedala
práci veřejnosti vysvětlit, na jakém základě jsou mikropigmentace a tetování
postaveny.

SMP neboli mikropigmentace není tetování z několika důvodů. I když se využívá v
obou případech tetovací stroj a barva (pigment), tak jde o dvě zcela odlišné techniky.
Tetování se provádí propíchnutím svrchní vrstvy kůže jehlou a vstřikováním barvy
pod pokožku (až do dermis – škáry), čímž se na kůži vytváří vzor. A samotný obraz je
pak dílem umělým. Jde o výtvor, který není integrální součástí těla. Od nápisu po
abstraktní vzory, jde vždy o dílo, které by mělo být za každých okolností zřetelně
vidět. To je primární důvod, proč si ho klient nechává tzv. vytetovat. Lidé by ho měli
rozpoznat hned na první pohled a popř. pochopit i jeho význam, pokud to lze.

To neplatí u mikropigmentace!

 

Ta naopak musí zůstat skryta, ale zároveňpozorovatelná. Proto lze tuto vrstvu považovat za tzv. neviditelné tetování aka. SMP. Jakékoliv estetické úpravy v permanentní make-up respektive SMP nesmí být za žádných okolností rozpoznatelné natolik, že ho lidé začnou vnímat izolovaně.
Ba naopak, nejkvalitnější díla mikropigmentace hlavy musí zcela splynout s tělem.
Tón barev včetně sytosti teček musí opticky ladit s místem, kde stále rostou vlasy.
Zároveň vybraný pigment pro každého klienta musí být vidět.

“Jak docílit toho, aby se klientům oholená vrstva vlasů a mikropigmentovaná vrstva spojily v jeden celistvý obraz na hlavě?”

 

Nanesením barvy tetovacím strojkem pod kůži, což zákonitě musí klient pocítit, protože tím umělec porušuje integritu kůže. Tím se od sebe neliší tetování a mikropigmentace natolik.

 

Co určuje míru bolesti v tomto případě je hloubka do, které umělci svými
jehlami jdou. U tetování vpichy bolí mnohem více, protože jdou často do dermis
(viz bod 14.). Tatér se nemusí zatěžovat tím, zda barva změní odstín,
protože to opticky nezmění vážně symboliku požadovaného tvaru, který si klient žádá.

U mikropigmentační vrstvy se jehly musí  zastavovat v určité hloubce. Klíčem k přirozenému vzhledu je právě znalost toho, kdy přesně
zastavit jehlu, tak aby nepronikla hlouběji už do škáry. Kvůli tomu klienti chodí do
Bulldots, protože Sora ví, jak na to a svoji znalost předává dál. (viz Bulldots Akademie)


Obecně platí, že by tetování proto mělo být mnohem nepříjemnější než
mikropigmentace. Klienti s tetováním nám to často potvrzují. To neznamená, že to
musí být pravda. Jak bylo řečeno v úvodu: Vše záleží na prahu bolesti, který má
každý jednotlivec jinde.

 

V neposlední řadě hraje důležitou roli i i místo, kam je pigment nanášen.
Obvykle místa kolem tepen a intimní partie bývají tím nejbolestivějším.
U mikropigmentace hlavy jsou o něco více nepříjemná místa kolem uší a spánkové
kosti. Temeno i čelní kost, kde se odehrává největší část mikropigmentace jsou
vůbec nejméně citlivá místa na hlavě. SMP cítit musíte jinak na hlavě nikdy nemůže

 

vzniknout kvalitní obraz, který vám v pokožce vydrží. Po stovce klientů už víme, kdy
zvolnit a jaké přestávky dávat v průběhu sezení. Strach z bolesti je normální,
v porovnání s jinými zákroky je ale bolest minimální. Není důvod mít obavy z prvního
sezení. Nezapomínejte, vždycky máme po ruce anestetický gel. Po zkušenosti s
klienty, ale víme, že si už po prvním sezení na vpichy všichni nakonec zvyknou.
Strach z neznáma je nakonec asi tím největším problémem, společně ho ale s každý klientem vždy překonáme.

 

IN SMP W3 Trust